Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?

Marcin Świetlicki: Tak.
Reposted frometerycznie eterycznie viatroubles troubles
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatroubles troubles

May 20 2015

4112 8186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

May 13 2015

livingpursuit:

Big Sur, California | Cheyenne Summer

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaplaydirty playdirty
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m viaaneth aneth
7583 2400 500
Reposted fromjustadream justadream viaaneth aneth

April 10 2015

Play fullscreen
there is a city, that stopes for one minute every year

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
a jeśli mogłabym cofnąć czas to możesz być pewny, że przeżyłabym dokładnie to samo, sekunda po sekundzie z Tobą.
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
3608 6e26
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaurinko aurinko
Karls Kirche after sunset #vscocam #sunset #church #architecture...
Reposted fromcuty cuty viaaurinko aurinko
2645 0821
Reposted fromsofeminist sofeminist viajobi jobi

April 04 2015

9838 4ecd
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakochamcie kochamcie

March 21 2015

2268 de9f
Reposted fromlove-winter love-winter
2454 87b2
Reposted fromadkagar adkagar

March 20 2015

Reposted fromcarfreitag carfreitag viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl